Tin tức

Thông báo

Thông báo: Quy định và hướng dẫn sử dụng Internet trong KTX(sinh viên nước ngoài)

Trung tâm CNTT - Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về các quy định và hướng dẫn sử dụng Internet trong KTX.

NỘI QUY SỬ DỤNG INTERNET

(Áp dụng đối với khu Ký Túc Xá sinh viên nước ngoài)

Ø  Học sinh và sinh viên nước ngoài học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được quyền sử dụng mạng Internet do Trung tâm CNTT cung cấp.

Ø  Việc sử dụng mạng Internet tại khu Ký Túc Xá cho sinh viên nước ngoài ở tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông qua mạng Wi-Fi với các Access Point có tên là: KTX-NN1, KTX-NN2, KTX-NN2.

Ø  Khóa kết nối mạng Wi-Fi (Network key) là: a1b2e34f56

Ø  Tất các học sinh, sinh viên học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội muốn sử dụng mạng Internet do Nhà trường cung cấp đều cần phải có tài khoản truy cập. Đăng ký tài khoản (miễn phí) tại Trung tâm CNTT – Phòng 507, nhà Hiệu Bộ vào các buổi chiều Thứ 3, 5 hằng tuần. Khi đến đăng ký mạng theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh là sinh viên học tập tại Trường.

Ø  Nghiêm cấm các hoạt động tự ý sử dụng mạng Internet do các tổ chức, cá nhân bên ngoài trường cung cấp.

Ø  Nghiêm cấm các hoạt động tự ý kéo dây mạng (cable) từ bên ngoài vào Ký Túc Xá, hoặc giữa các phòng với nhau.

Ø  Nghiêm cấm việc sử dụng Internet để tuyên truyền, kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động chính trị như:  biểu tình, tuyên truyền chống phá Nhà nước…

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CNTT

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Duy Hải

 

Publish: 9/25/2012 - Views: 783 - Lastest update: 9/25/2012 12:00:00 AM
Tin cùng chuyên mục