Tin tức

Thông báo

Quy trình đăng ký và sử dụng tài khoản Internet(dành cho cán bộ)

Trung tâm CNTT - Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về quy trình đăng ký và sử dụng tài khoản Internet

Public: 3/15/2017
Thông báo: Quy định và hướng dẫn sử dụng Internet trong KTX

Trung tâm CNTT - Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về các quy định và hướng dẫn sử dụng Internet trong KTX.

Public: 3/12/2014
Thông báo: Quy định và hướng dẫn sử dụng Internet trong KTX(sinh viên nước ngoài)

Trung tâm CNTT - Trường ĐHSP Hà Nội thông báo về các quy định và hướng dẫn sử dụng Internet trong KTX.

Public: 9/25/2012