Trung tâm Công nghệ thông tin
Trung tâm Công nghệ Thông tin


(Là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Ban Giám hiệu)

ThS. Nguyễn Duy Hải, Giám đốc

Thông tin liên hệ 

Trụ sở: Tầng 5, Nhà Hành chính Hiệu bộ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ: 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4) 37547823 ext 503

Thành lập: 5/01/2005

Giám đốc: ThS Nguyễn Duy Hải, hai@hnue.edu.vn

Email:  admin@hnue.edu.vn