Sản xuất phần mềm

Các giải pháp phần mềm luôn mang lại những lợi ích to lớn cho cơ quan và doanh nghiệp trong công tác quản lý. Ý thức được tầm quan trọng đó, Trung tâm CNTT đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để xây dựng những giải pháp phần mềm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trung tâm CNTT sẽ thực hiện khảo sát hiện trạng, yêu cầu quản lý của cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng các phần mềm tùy theo đặc thù hoạt động nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Hướng tiếp cận của chúng tôi là tận dụng những ưu thế của công nghệ thông tin để thay thế cho các thao tác nghiệp vụ thủ công, phối hợp hài hoà hoạt động giữa các cá nhân và tập thể, tiếp cận các phương pháp quản lí hiện đại nhằm mục tiêu: nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản lí cơ quan, doanh nghiệp.

Với đội ngũ phân tích thiết kế, lập trình viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn sẽ xây dựng các hệ thống thông tin lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đào tạo và huấn luyện nhân viên của quý khách sử dụng và khai thác phần mềm một cách hiệu quả nhất.

Sản phẩm của chúng tôi đều được bảo hành, và trong khoản thời gian bảo hành các nhân viên sẽ hỗ trợ 24/24 để giải quyết sự việc nhanh nhất mà không cần phải tốn thêm chi phí nào cả.

Qui trình triển khai dịch vụ

1. Khảo sát - Tư vấn - Đề xuất
2. Báo giá và kế hoạch thực hiện
3. Thực hiện công việc
4. Kiểm tra
5. Triển khai và bàn giao sản phẩm

Sự phát triển của mỗi cơ quan, doanh nghiệp thường đi đôi với sự gia tăng về nguồn nhân lực, nỗ lực của nhà quản lý nhân sự đòi hỏi ngày càng nhiều hơn. Với mong muốn hỗ trợ và là cánh tay đắc lực của nhà quản lý, dịch vụ xây dựng phần mềm của Trung tâm CNTT luôn đồng hành cùng cơ quan, doanh nghiệp của quý khách.