Tư vấn CNTT

1. Tư vấn , thiết kế các giải pháp CNTT tổng thể

Với các chuyên gia thiết kế hệ thống CNTT có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Giải pháp xây dựng hạ tầng CNTT (LAN/WAN) cho các doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học
 • Giải pháp Wireless LAN cho các doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học
 • Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học
 • Giải pháp an ninh bảo mật cho doanh nghiệp
 • Giải pháp cho hệ thống Web, mail, hosting cho doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học
 • Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể hạ tầng doanh nghiệp

2. Tư vấn quản lý và triển khai các giải pháp hạ tầng CNTT

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đến tận nơi để khảo sát các nhu cầu và hiện trạng thực tế hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học bạn nhằm nắm bắt và đưa đến cho bạn những tư vấn giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin hợp lý nhất.

 • Cơ sở hạ tầng Data Center: UPS, Generator, Cooling, Rack, Raised Floor, Access
 • Control, Fire suppression, Management...
 • Hệ thống máy chủ ứng dụng cho doanh nghiệp: ERP, Mail, Web, Domain Controller...
 • Hệ thống lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu (Storage, Backup & Restore).
 • Hệ thống tường lửa bảo mật.
 • Hệ thống Network.
 • Hệ thống Video Conference, Web conference.
 • Hạ tầng cáp cho Data, Điện thoại, Fax, Camera IP...

3. Tư vấn, cung cấp các giải pháp portal và ứng dụng web trên nền tảng công nghệ mới

    Thiết kế và xây dựng cổng thông tin, hệ thống thông tin trường học, hệ thống đào tạo trực tuyến (e-Learning):

 • Thiết kế và xây dựng cổng thông tin trường đại học
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lí trường học
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến
 • Thiết kế và xây dựng cổng thương mại điện tử.
 • Thiết kế và xây dựng sàn giao dịch điện tử.
 • Thiết kế và xây dựng đầy đủ website giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, mua bán hàng 
  trên mạng.

    Hệ thống được xây dựng đảm bảo tính mở và linh động của ứng dụng để dễ dàng cập nhật các tính năng mới phù hợp với các bước phát triển tất yếu của thương mại điện tử ở Việt Nam. Xây dựng các cổng thông tin điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ và các cơ quan nhà nước nhằm tin học hóa cải cách quản lý hành chính hướng tới chính phủ điện  tử đáp ứng các mục tiêu sau:

 • Cải cách quản lý hành chính trong nội bộ cơ quan.
 • Đưa thông tin và dịch vụ tác nghiệp lên mạng.
 • Tổ chức thông tin tốt hơn, cung cấp thông tin dễ hiểu hơn.

    Thiết kế cổng tri thức, cổng giáo dục điện tử và xây dựng giải pháp tổng thể cho hệ thống e-Learning phục vụ quản lý đào tạo từ xa, quản lý học tập, quản lý kiến thức nội bộ, chia sẻ kiến thức qua mạng, cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, THPT, các trung tâm đào tạo và công ty lớn.

4. Tư vấn, cung cấp các giải pháp xây dựng bài giảng  e-learning

 • Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử e-learning
 • Tư vấn triển khai đào tạo trực tuyến