Triển khai giải pháp hạ tầng công nghệ

Với đội ngũ chuyên gia cao cấp, có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới (IBM, HP, Sun, Oracle, vv…) và Việt Nam (FPT), đồng thời luôn được đào tạo, cập nhật công nghệ mới từ các đối tác, chúng tôi hoàn toàn đủ năng lực để có thể triển khai thành công các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin cho các trường đại học, doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động tin vậy và ổn định với hiệu năng cao.

Trung tâm CNTT - Trường ĐHSP Hà Nội cung cấp các giải pháp sau.

- Thực hiện các giải pháp máy chủ cao cấp: UNIX server, Cluster, High Performance Computing, Windows Server, Linux Redhat/CentOS....

- Thực hiện các giải pháp lưu trữ: DAS, NAS, SAN.

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu: Oracle RAC, Oracle Data Guard.

- Thực hiện các giải pháp phục hồi thảm họa (Disaster Recovery).

- Thực hiện các giải pháp quản trị hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

- Thực hiện các giải pháp Sao lưu/Phục hồi cơ sở dữ liệu.

- Thực hiện các giải pháp cho hệ thống thư điện tử (E-mail).

- Thực hiện các giải pháp phần mềm kết nối trung gian (Middle Ware) theo mô hình SOA.