Sản phẩm và khách hàng

Với kinh nghiệm triển khai hơn 50 dự án trong giáo dục, các sản phẩm, hệ thống mạng, phần mềm, website, dịch vụ mạng. Chúng tôi tự tin là một trong những đơn vị đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Các dự án đã triển khai, hoàn thành và đang mang lại hiệu quả cao cho khách hàng và đối tác: