Quản trị và bảo trì hệ thống mạng

Các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của bạn cần được bảo dưỡng và tinh chỉnh kịp thời để thích nghi với tải trọng công việc nhằm đảm bảo hiệu năng cao trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, công việc bảo trì, theo dõi đều đặn sẽ giúp phân tích, chẩn đoán và đưa ra các giải pháp sẵn sàng trong mọi tình huống cho hệ thống IT của doanh nghiệp. Trung tâm CNTT, Trường ĐHSP Hà Nội là địa chỉ tin cậy để giúp bạn làm các việc đó.

Chúng tôi sẽ có các cán bộ IT định kỳ đến Trung tâm dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các công việc bảo trì sau:

- Theo dõi hiệu năng hệ thống.

- Kiểm tra các file nhật ký để phát hiện các thông báo từ hệ thống và ứng dụng.

- Tinh chỉnh lại hệ thống để đạt yêu cầu về dung lượng khi ứng dụng yêu cầu thêm.

- Ghi lại nhật ký hiện trạng hệ thống.

- Định kỳ gửi các bản báo cáo phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị về hệ thống của doanh nghiệp.