Hỗ trợ xử lí hệ thống

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giỏi, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trên các hệ thống công nghệ cao và phức tạp, đủ khả năng để hỗ trợ phát hiện, cô lập và xử lý lỗi nhanh chóng trong trường hợp hệ thống IT của bạn có sự cố xảy ra, gây tổn thất đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi có hai mô hình hỗ trợ sử lý sự cố hệ thống thông tin:

- Hỗ trợ xử lý sự cố tại chỗ: Chúng tôi sẽ cử chuyên gia đến trực tiếp để chẩn đoán, phân tích, đánh giá và đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

- Hỗ trợ xử lý sự cố từ xa: Việc hỗ trợ được thực hiện qua điện thoại, thư điện tử, chat từ xa để hướng dẫn cán bộ IT của doanh nghiệp đối với các lỗi đơn giản.

Thông tin liên hệ.

Email: tt.cntt@hnue.edu.vn

Hotline: 0978486885