Dịch vụ Công nghệ Thông tin


MẠNG MÁY TÍNH

Tư vấn, triển khai hệ thống mạng viễn thông cho doanh nghiệp & các tổ chức


WEBSITE

Thiết kế, xây dựng hệ thống website, portal, nghiệp vụ, quản lý, giới thiệu....

DỊCH VỤ MẠNG

Hosting, domain, quản trị website, hệ thống hạ tầng mạng cơ sở

ĐÀO TẠO CNTT

Đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý, elearning.... QUẢN TRỊ MẠNG

Quản trị người dùng, tài nguyên hệ thống mạng và các dịch vụ mạng


 ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG

Đào tạo các dịch vụ, phần mềm tiện ích văn phòng, có cấp chứng chỉ đào tạo THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

Thiết kế, lập trình xử lý giao diện đồ họa cho phần mềm, website HỖ TRỢ

Đội ngũ giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên nhiệt tình, chuyên môn cao....


 PHẦN MỀM

Khảo sát, triển khai, xây dựng các phần mềm quản lý, nghiệp vụ...TRỌN GÓI

Dịch vụ, sản phẩm xây dựng, hỗ trợ trọn gói, bảo trì thường xuyên