Đào tạo
Khoá học
Hệ quản trị CSDL MySQL
Lastest Update: 8/7/2014
Thời gian bắt đầu đăng ký Thứ hai Ngày 3 tháng 12, 2012
Thời gian học dự kiến Thứ năm Ngày 27 tháng 12, 2012
Lịch học T2/T4/T6
Đăng ký Đăng ký

TỔNG QUAN

Khóa học này cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để cài đặt, vận hành và quản lý Hệ quản trị CSDL MySQL. Khóa học cũng cung cấp các kỹ năng thiết kế các CSDL, cách thức sử dụng các câu lệnh truy vấn SQL để truy vấn thông tin trong các CSDL. Đây là môn học quan trọng, là nền tảng lưu trữ và truy vấn dữ liệu cho các ứng dụng web chuyên nghiệp.

THỜI LƯỢNG: 10 buổi

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

·        Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về CSDL và Hệ Quản trị CSDL

·        Thiết kế CSDL

·        Cài đặt và vận hành MySQL

·        Sử dụng PHPMyAdmin để quản lý MySQL

·        Sử dụng các truy vấn SQL để quản lý các CSDL.

·        Sử dụng các truy vấn SQL để quản lý các bảng trong một CSDL

·        Sử dụng các truy vấn SQL để thêm, xóa, sửa dữ liệu trong bảng

·        Sử dụng các truy vấn SQL để truy vấn dữ liệu đơn giản

·        Các truy vấn theo điều kiện

·        Các truy vấn gom nhóm.

·        Các truy vấn trên nhiều bảng

·        Các truy vấn lồng và truy vấn kết hợp

·        Sử dụng các hàm có sẵn trong MySQL

·        Tìm hiểu về Trigger và Stored Procedure trong MySQL

·        Quản lý người dùng trong MySQL

·        Sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MySQL

LỆ PHÍ

-         Học phí: 1.200.000 VNĐ/01 khóa học

-         Phí thi lấy chứng chỉ: 180.000 VNĐ


Đăng ký nhanh

Họ và tên (*)  
Email
Điện thoại (*)  
Buổi học
Mã bảo vệ
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Nộp tiền tại văn phòng tuyển sinh TT CNTT - kios số 2 KTX - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký