Đào tạo
Khoá học
Lập trình DHTML với JavaScript và JQuery
Lastest Update: 8/7/2014
Thời gian bắt đầu đăng ký Thứ hai Ngày 3 tháng 12, 2012
Thời gian học dự kiến Thứ hai Ngày 31 tháng 12, 2012
Lịch học T2/T4/T6
Đăng ký Đăng ký

MỤC TIÊU

Khóa học này cung cấp các kiến thức và các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng JavaScript và JQuery để điều khiển các thành phần nội dung của trang web trên môi trường trình duyệt, từ đó có thể lập trình giải quyết những bài toán phổ biến xảy ra trên trình duyệt như: hỗ trợ kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào form, thực hiện các hiệu ứng chuyển động, làm mờ, sử dụng các thư viện giao diện người dùng ở mức độ nâng cao như các hệ thống menu, treeview, các ô chọn ngày tháng, các tab...

YÊU CẦU:

Học viên đã học qua khóa học Thiết kế trang web với HTML và CSS hoặc có kiến thức tương đương

THỜI LƯỢNG: 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

·        Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về HTML và CSS

·        Cách thức đưa mã JavaScript vào trang web

·        Tìm hiểu một số hộp thoại cơ bản trong JavaScript

·        Các kiểu dữ liệu, biến và các toán tử cơ bản trong JavaScript

·        Các cấu trúc điều khiển cơ bản trong JavaScript

·        Hàm và đối tượng trong JavaScript. Sử dụng một số đối tượng có sẵn trong JavaScript

·        Tìm hiểu mô hình DOM và lập trình đáp ứng sự kiện trên môi trường trình duyệt

·        Làm việc với HTML Form. Lập trình kiểm tra dữ liệu đầu vào.

·        Mẫu chuỗi và xử lý các biểu thức chuỗi. Ứng dụng trong bài toán kiểm tra dữ liệu.

·        Làm quen với JQuery. Cách thức tìm kiếm các phần tử HTML bằng JQuery.

·        Một số phương thức thông dụng trong JQuery.

·        JQuery và AJAX.

·        Tìm hiểu các thư viện giao diện lập trình nâng cao trong JQuery: JQuery menu, tool tips, datetime picker, tabbed control, treeview, slideshow..

LỆ PHÍ

-         Học phí: 1.200.000 VNĐ/01 khóa học

-         Phí thi lấy chứng chỉ: 180.000 VNĐ


Đăng ký nhanh

Họ và tên (*)  
Email
Điện thoại (*)  
Buổi học
Mã bảo vệ
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Nộp tiền tại văn phòng tuyển sinh TT CNTT - kios số 2 KTX - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký